Asistent social nivel mediu


CURS ASISTENT SOCIAL NIVEL MEDIU

 
Definirea ocupatiei de asistent social

Asistentii sociali acorda consultatii asupra problematicii sociale; initiaza actiuni pentru prevenirea delicventei sau pentru readaptarea delicventilor; acorda ajutor handicapatilor fizic sau mental in scopul ameliorarii capacitatii de integrare sociala a acestora.

Cerinte pentru inscrierea la curs

•  Participantii trebuie sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat (conform Legii Invatamantului nr.84/1995).

•  Persoanele vor fi inscrise la curs in urma evaluarii deprinderilor, a orientarii si selectiei efectuate la centrele de informare si vor efectua teste individuale, iar personalul calificat va decide, in urma evaluarii cursantilor, durata si continutul cursului.

Inscrierea la curs

Se face pe baza cererii candidatului, a contractului si a documentelor care atesta indeplinirea cerintelor conform legilor in vigoare.

Taxa cursului

400 RON

Locuri de desfasurare a pregatirii

Desfasurarea orelor de pregatire teoretica, se va face in sali de curs spatioase, iluminate, dotate corespunzator procesului didactic (banci, scaune, catedra, tabla).

Instruirea practica se va desfasura in Centre de Plasament, ONG-uri si directiile de asistenta sociala din cadrul primariilor. Locurile de desfasurare a practicii vor fi locuri de munca active, dotate corespunzator pentru aceasta, iar practicantii vor fi repartizati pe lucrari in echipe de lucru, pentru a executa lucrari specifice si gradate din punct de vedere al complexitatii pana la acoperirea totala a programei de instruire, respectandu-se normele generale si specifice de protectia muncii si PSI. In cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera se vor organiza pe grupe de cursanti vizionari de casete video continand informatii privind meseria.

Cursantilor le vor fi puse la dispozitie informatii prin intermediul publicatiilor privind cariera , distribuite de centrele de informare si consiliere privind cariera.

Durata cursului

Total 140 ore = 4 saptamani -10 ore/saptamana (1/3 teorie + 2/3 instruire practica).

  • PRINCIPII DE RESPECTAT: Alternarea in raport de 1/3 pregatire teoretica si 2/3 instruire practica la nivel saptamanal sau a mai multor saptamani, se va face in functie de capitolele sau lectiile predate si insusirea in practica a cunostintelor dobandite. In functie de deprinderile cursantilor si cerintele agentului economic, durata pregatirii poate fi cu 15% mai mare sau mai mica. Adaptarea se face prin cresterea sau scaderea numarului de ore de pregatire teoretica sau de instruire practica, la temele prevazute la obiectele de specialitate si de la instruirea practica.

    Evaluare finala si certificare

    Conform cu:

    Hotarirea Guvernului nr. 522 din 8 mai 2003  pentru aprobarea  Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  O.G. nr. 129/2000, privind formarea profesionala a adultilor.

    Hotarirea Guvernului nr.1829 din 28 octombrie 2004 ,pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr.129/2000, privind formarea profesionala a adultilor aprobate prin Hotarirea Guvernului nr.522/2003.


EVALUAREA PERIODICA: Cursantii vor fi testati periodic pe durata cursului pentru a li se verifica nivelul de cunostinte teoretice dobandite si gradul de insusire al deprinderilor practice. Testarea se va face prin teste teoretice (scris sau oral) si prin probe de lucru la instruirea practica, aceasta din urma reprezentand ponderea in notare si apreciere. Pentru a participa la evaluarea finala, cursantii trebuie sa obtina media minima 5 (cinci) la fiecare obiect de studiu.

EVALUAREA FINALA SI CERTIFICAREA: Evaluarea finala se va face prin acordarea de note de catre o comisie de verificare, pe baza unui test (scris si oral) de cunostinte teoretice generale si a unei lucrari practice executate de cursant. Pentru obtinerea certificatului de perfectionare, cursantul trebuie sa obtina, la aceasta evaluare media minima 5 (cinci) la proba teoretica si media 6 (sase) la proba practica.

Certificatele vor fi eliberate de Fundatia Umanitara Universcult, pe baza procesului verbal de examinare.

 

    

 copyright 2004 FUNDATIA UMANITARA UNIVERSCULT