Manager de securitate


CURS DE SPECIALIZARE  
MANAGER DE SECURITATE

 
Definirea ocupatiei

Conform Standardului ocupational Managerul de securitate, sub conducerea managerului general si în colaborare cu alti conducatori, organizeaza activitatea compartimentului de specialitate, avizeaza recrutarea si formarea personalului din subordine, urmareste randamentul si eficienta activitatilor, reprezinta organizatia în relatiile cu terti. Activitatea managerului de securitate este o activitate obiectiva care asigura echipei de conducere informatiile necesare si cunostintele suficiente despre cadrul de desfasurare al procesului de management al securitatii, astfel încât obiectivele entitatii sa fie îndeplinite. Securitatea trebuie sa identifice amenintarile, vulnerabilitatile si riscurile, sa evidentieze masurile care trebuiesc luate pentru a diminua riscurile la un nivel rezonabil si sa implice managementul de vârf în proces, astfel încât acesta sa înteleaga impactul si sa poata determina daca rezultatele preconizate a fi obtinute sunt acceptabile.Aceasta este mecanismul prin care activitatea managerului de securitate creaza valoare adaugata pentru entitate.

Obiectivele cursului
 • Cursul se desfasoara conform unei programe elaborate pe baza standardului ocupational aprobat de ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) la 10.10.2011 pentru ocupatia "Manager de securitate" Cod COR 121306 .

 • În urma absolvirii cursului obtineti urmatoarele categorii de competente:

  Competente generale

  1. Organizarea sistemului de management al securitatii
  2. Verificarea conformitatii cu prevederile din domeniul sanatatii si securitatii în munca
  3. Urmarirea conformitatii cu prevederile din domeniul apararii împotriva incendiilor si de protectie a mediului
  4. Dezvoltarea profesionala de securitate.

  Competente specifice

  1. Organizarea securitatii fizice
  2. Organizarea securitatii personalului
  3. Asigurarea securitatii documentelor
  4. Stabilirea securitatii industriale
  5. Organizarea securitatii sistemelor informatice si de comunicatii

  Actele necesare pentru înscrierea la cursuri:

  a) cerere (se gaseste la sediul scolii noastre);
  b) curriculum-vitae;
  c) copii de pe actele de stare civila;
  d) copie a actului de studii superioare de lunga durata;
  e) adeverinta medicala de la medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana este "clinic sanatoasa si nu figureaza in evidente cu probleme psihice";
  f) certificat de cazier judiciar.

  Fiecare cursant incheie la înscriere un contract de furnizare de servicii de formare profesionala.

  Taxa cursului

  1000 RON

  Locuri de desfasurare a pregatirii

  Pregatirea teoretica se va face cu ajutorul mijloacelor de instruire specifice, tehnologiilor didactice moderne existente in cadrul Fundatiei, sala de curs, etaj 3, camera 272 si etaj 2, camera 170 din str. Walter Maracineanu nr. 1-3, , sector 1, Bucuresti.

  Durata cursului

  80 de ore;

  • pregatire teoretica: 59 de ore;
  • pregatire practica: 21 de ore.

  Examenul de absolvire (evaluare finala)

  • Examinarea finala a cursantilor se face in baza unui chestionar.
  • Absolventii primesc un certificat de absolvire emis de FUNDATIA UMANITARA UNIVERSCULT si recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale împreuna cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
  • Echipa de formatori ai acestui curs este formata din persoane cu experienta certificata în formarea adultilor si calificata pentru ocupatiile specifice domeniului securitatii.

 

click pentru marireclick pentru marire

    

 copyright 2004 FUNDATIA UMANITARA UNIVERSCULT